Địa chỉ: Tại Bon R Bút, Xã Quảng Sơn, Đắk GLong, Đắk Nông Giá 1 tỷ 8
Diện tích: 23588.6m2 Hình thức:

Danh mục: