Địa chỉ: Chợ Chiều, Quang Trung Uông Bí. Giá 14,5 /m2
Diện tích: 117.5 m2 Hình thức:

Danh mục: