Địa chỉ: Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang. Giá 1 tỷ 400
Diện tích: 62m2 Hình thức:

Danh mục: