Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Cảm Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà. Giá 5 triêu/m2
Diện tích: 740.5m2 Hình thức:

Danh mục: