Địa chỉ: Phú Cát, Quốc Oai, TP Hà Nội. Giá 3,751 tỷ
Diện tích: 154,9m2 Hình thức:

Danh mục: