Địa chỉ: xã Iakdam huyện iapa tỉnh Gialai Giá 33tr/m
Diện tích: 1365m2 Hình thức:

Danh mục: