Địa chỉ: Giá 6tyxxx
Diện tích: 5x27 Hình thức:

Danh mục: