Địa chỉ: Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Giá 1,550 tỷ
Diện tích: 87m2 Hình thức:

Danh mục: