Địa chỉ: CƯ ÊBUR, ĐẮK LẮK. Giá 2 tỷ 950
Diện tích: 5 sào 5 Hình thức: