Địa chỉ: Cẩm Mỹ Đồng Nai Giá 2 tỷ 550
Diện tích: 3345.2m2 Hình thức:

Danh mục: