Địa chỉ: Xã Đạ Tồn , Huyện Đạ Hoai, Tỉnh Lâm Đồng Giá 4.6ty
Diện tích: 9 xào hơn Hình thức:

Danh mục: