Địa chỉ: Giá 350 triệu
Diện tích: 145m2 Hình thức:

Danh mục: