Địa chỉ: La Ngà - Định Quán - Đồng Nai. Giá 2.1 TỶ
Diện tích: 196.8 m2 Hình thức:

Danh mục: