Địa chỉ: Quảng Luận , Đa Phúc , Dương Kinh , Hải Phòng Giá 1 tỷ xx
Diện tích: 71,5m2 Hình thức:

Danh mục: