Địa chỉ: thôn 2 Tân Dương-thủy nguyên-Hải phòng. Giá 1,8xxtỷ…
Diện tích: 79m2 Hình thức:

Danh mục: