Địa chỉ: HAI BÀ TRƯNG, CÁT DÀI, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG. Giá
Diện tích: 85.3 m2 Hình thức:

Danh mục: