Địa chỉ: Giá 103m2
Diện tích: 8.5 tỷ Hình thức:

Danh mục: