Địa chỉ: phường Thủy Phương, Thị Xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Giá 11 triệu/m
Diện tích: 145m2 Hình thức:

Danh mục: