Địa chỉ: Khánh Phú. Khánh Vĩnh Khánh Hoà Giá 740tr
Diện tích: 592m2 Hình thức:

Danh mục: