Địa chỉ: xã Minh đức -Việt Yên – Bắc Giang : Giá 2 tỷ xx triệu
Diện tích: 283.5m2 Hình thức:

Danh mục: