Địa chỉ: thôn Yên Hoà ,Xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều. tỉnh Quảng Ninh Giá 25-35mtr/m2
Diện tích: 144m2 Hình thức:

Danh mục: