Địa chỉ: Phường Hợp Giang-tp Cao Bằng -Cao Bằng Giá 1x tỷ
Diện tích: 1090m2 Hình thức:

Danh mục: