Địa chỉ: phường Bảo Vinh Long Khánh Giá 2.9 tỷ
Diện tích: 706m2 Hình thức:

Danh mục: