Địa chỉ: Phước kiển nhà bè Giá 4.tỷ 2
Diện tích: 140m2 Hình thức:

Danh mục: