Địa chỉ: Thanh Khê Đà Nẵng Giá 3.xxx
Diện tích: 55m2 . Dtsd 220m2 Hình thức:

Danh mục: