Địa chỉ: khu tập thể nhà máy Z753, Vĩnh Hòa, Nha Trang Giá
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: