Địa chỉ: ĐẰNG HẢI , HẢI AN , HẢI PHÒNG Giá 4 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: