Địa chỉ: K' rông Búk, Đắk Lắk Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: