Địa chỉ: Duy Từ, Kon Tum. Giá 3xxx
Diện tích: 240 m2,  Hình thức:

Danh mục: