Địa chỉ: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG PHƯỜNG 2, TP ĐÀ LẠT Giá 2 tỷ
Diện tích: 51.4m2 Hình thức:

Danh mục: