Địa chỉ:  Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội Giá 3.95 tỷ
Diện tích: 42m2 Hình thức:

Danh mục: