Địa chỉ: hẻm 03 Nguyễn thiếp, Diên Hồng, Pleiku Giá 1.35 tỷ
Diện tích: 118.8m2 Hình thức:

Danh mục: