Địa chỉ: Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu Tỉnh Tây Ninh Giá 850 triệu
Diện tích: 130 m2 Hình thức:

Danh mục: