Địa chỉ: Phường Gia Cẩm Việt Trì. Giá
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: