Địa chỉ: Giá 8 tỷ xxx
Diện tích: 72,5m2 Hình thức:

Danh mục: