Địa chỉ: Đường Cầu Bươu, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Giá 14.1 tỷ
Diện tích: 135m2 Hình thức:

Danh mục: