Địa chỉ: Hợp Giang Cao Bằng Giá 1x.x tỷ
Diện tích: 71.5m2 Hình thức:

Danh mục: