Địa chỉ: Ấp 1 xã Thạnh Phú.- Vĩnh Cửu - Đồng Nai . Giá 3.5 tr
Diện tích: 145m2 Hình thức:

Danh mục: