Địa chỉ: Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai Giá
Diện tích: 1284 m² Hình thức:

Danh mục: