Địa chỉ: thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên Giá 15 tỷ
Diện tích: 160m2 Hình thức:

Danh mục: