Địa chỉ: Khánh Hoà Giá 110tr/m2
Diện tích: 187m Hình thức:

Danh mục: