Địa chỉ: ngõ 213 Đường Thiên Lôi, Hải Phòng Giá 4 tỷ 3 
Diện tích: 95 m2 Hình thức:

Danh mục: