Địa chỉ: Trung Tâm Thành Phố Đà Nẵng Giá
Diện tích: 84m2 hướng Đông Bắc. Hình thức:

Danh mục: