Địa chỉ: PHỐ TÂY SƠN - ĐỐNG ĐA Giá 4,1 tỷ
Diện tích: 35m2 Hình thức:

Danh mục: