Địa chỉ: Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Giá 5.85 tỷ
Diện tích: 65.1m2 Hình thức:

Danh mục: