Địa chỉ: Bình Chuẩn 64 , Thuận An, Bình Dương. Giá 820trieu bớt lộc
Diện tích: 48m2 Hình thức:

Danh mục: