Địa chỉ: 19.02 Đường 4D Và Đường 8C, Khu Đô Thị Lê Hồng Phong, Phước Hải. Giá 9 tỷ
Diện tích: 142m2 Hình thức:

Danh mục: