Địa chỉ: đường Phan Bá Vành, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Giá 1.680 tỷ
Diện tích: 45m2 Hình thức:

Danh mục: