Địa chỉ: Hòa Ninh Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng Giá 550tr /m
Diện tích: 490 m2 Hình thức:

Danh mục: