Địa chỉ: Phước Long, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giá 60m2
Diện tích: 3.9 tỷ Hình thức:

Danh mục: